Forchetta dishes at Taste of Charlotte

Live recording to VOD

Forchetta dishes at Taste of Charlotte