Ashley Stroehlein takes Eric Thomas on his first visit to NASCAR Hall of Fame

Ashley Stroehlein takes Eric Thomas on his first visit to NASCAR Hall of Fame