Child kidnapped, grandparents killed

Child kidnapped, grandparents killed